Подробная родословная собакиSOPHIE BEIT LUCKAI
II
III
IV
V
VI
MUSHANA MERCURY MUKANI OF MUSHANA MUSHANA DAKTARI No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
ABELENBURG BEATRIX No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
CHIREMBA NEMBO OF MUSHANA MUTONGI No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
CHIHUTA No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
RODA RIDGEBAR GLENAHOLM ROPOGA No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
CHOMPI BEIT NOV No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data