DANGA Ropotamo
Пол:  сука
Щенки:  AMБLKA BШEZOVSKЭ HБJEK
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data