MATAQUA MUSTARD SEED
Пол:  сука
Отец:  GUNTHWAITE AVENGER
Мать:  SHEEMAR THETA
Щенки:  PACHA OF SHANGANI
 
GUNTHWAITE AVENGER
ENGL/NZ CH IANNTO OF JANAK,
No data
No data
GUNTHWAITE AZARI
No data
No data
SHEEMAR THETA
EAGLERIDGE ADAM OF SHEEMAR
No data
No data
SHEEMAR MWAMBA
No data
No data