KARAMOJONG ALMOSA
Пол:  сука
Щенки:  TREZRIDGE UEKOTO
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data