IRYDANY ZADOK
Пол:  кобель
Щенки:  TOMASO
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data