DEMUNDEVILLE KAELA
Пол:  сука
Отец:  SIMPLY REDD
Мать:  NOMVUYO JABU KAYLA
Щенки:  SABU ALEXANDER
 
SIMPLY REDD
TATSFIELD GYPSY LEGEND
No data
No data
INGYE
No data
No data
NOMVUYO JABU KAYLA
NOMVUYO JAKE
No data
No data
KOMKHULU VEGA OF NOMVUYO
No data
No data