MUSHANA JAMBA
Пол:  кобель
Отец:  MUKANI OF MUSHANA
Мать:  CHIREMBA NEMBO OF MUSHANA
Щенки:  XIBRIDGE DELLE CIME BIANCHE
Однопометники:  MUSHANA BENJI OF CARTOUCHE
MUSHANA MERCURY
MUSHANA RANZI OF SARULA
 
MUKANI OF MUSHANA
MUSHANA DAKTARI
No data
No data
ABELENBURG BEATRIX
No data
No data
CHIREMBA NEMBO OF MUSHANA
MUTONGI
No data
No data
CHIHUTA
No data
No data