HEIDE OF FARALEA
Пол:  сука
Щенки:  KWA MLIMO RAFIKI
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data