BALLENGEIGH ZARAH OF CHUCKLENOOK
Пол:  сука
Отец:  LIONHILL JOKIM OF GLENSPRUIT
Мать:  KOPARY TARACHE
Щенки:  CHUCKLENOOK CHANCELLOR OF UMVUTCHA
 
LIONHILL JOKIM OF GLENSPRUIT
No data No data
No data
No data No data
No data
KOPARY TARACHE
No data No data
No data
No data No data
No data